Ezt a honlapot a Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Nyitólap.
Hírek.
Bemutatkozás.
Szakterületeink.
Partnereink.
Elérhetőség.
Home page
Startseite

Szakterületeink

A Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda különösen az alábbi jogterületeken fejti ki tevékenységét:

 

Társasági jog:

 

 • társaságok alapítása, jogi közreműködés átalakulás, társasági részesedésszerzés esetén

 • taggyűlések lebonyolítása

 • a társaság tagjai, illetve az anya- és leányvállalat közötti kölcsön- és egyéb szerződések

    elkészítése

 • ügyrendek kidolgozása az ügyvezetés és a felügyelő bizottság számára

 • a cégjegyzékben nyilvántartott adatok változása esetén, ennek   cégbírósági

    bejegyzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, valamint a cégbíróság előtti

    képviselet

 • általános társasági jogi tanácsadás

 

Munkajog:

 

 • munkaszerződések elkészítése (munkaerő-kölcsönzés esetén is)

 • munkaszerződések – jogszabályváltozás folytán szükséges – aktualizálása

 • a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése (pl. rendes-,

   rendkívüli felmondás, munkaviszonyt közös megegyezéssel megszüntető megállapodás

    stb.)

 • általános munkajogi tanácsadás (munkaerő-kölcsönzés kapcsán is)

 • bíróságok előtti képviselet munkaügyi perekben

 

Ingatlan adásvételi-, valamint az ingatlanügyletekhez kapcsolódó szerződések készítése (telekalakítás, ráépítés, stb.)

 

Követelések, adósságok behajtása, kezelése

 

 • ügyvédi felszólító levél, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolás, stb.;

 • képviselet végrehajtási eljárásban

 

Peres és peren kívüli képviselet (polgári jogi és a fenti jogterületeket érintő ügyekben, házassági bontóperek)

 

A gazdasági társaságok mindennapi működéséhez, üzletmenetéhez kapcsolódó szerződések elkészítése

 

 • bérleti szerződések, kölcsönszerződések, megbízási-, vállalkozási szerződések,

   együttműködési megállapodások stb.

 • általános szerződési feltételek elkészítése

 

Családjogi, öröklési jogi tanácsadás